Media/Events

Jeg er glad i både å prate, skrive og informere, så i menyen kan dere lese litt om arbeidet jeg gjør andre steder enn i terapirommet. ❤