Om meg

Mitt navn er Tone Roaldsøy Haldorsen, jeg er 33 år, har 2 barn og jeg studerer sexologi og parterapi ved Sexologiskolen Oslo, hvor jeg er ferdig utdannet fra i april 2020. Jeg har alltid jobbet med mennesker i forskjellige bransjer, men temaene kropp, sex og samliv har alltid vært det som har vært av størst interesse for meg. Jeg syns menneskekroppen er fascinerende, og hvordan hjerne og kropp fungerer sammen, parallelt eller ikke sammen i det hele tatt er noe av det jeg som sexolog og parterapeut vil finne ut av, og hjelpe mine klienter med. Som regel er det andre underliggende årsaker som gjør at noe annet ikke fungerer. Det å kunne hjelpe mennesker innen sex, seksualitet og samliv er veldig givende. Alle har en seksualitet, og det er til alles beste at denne fungerer optimalt. Jeg har lest bøker, vært på kurs, workshops og foredrag om disse temaene i 17 år, så det å endelig bli sertifisert sexolog og parterapeut via Sexologiskolen er en naturlig vei for meg å gå.

Jeg brenner veldig for seksualundervisningen i skolen, og dette er noe jeg som sexolog kommer til å jobbe aktivt med for å få endret til det bedre. Jeg mener det er veldig viktig at barn fra barnehagealder lærer seg om kropp og grenser, og at de begynner med undervisning i dette allerede i 1.klasse. Men dagens barn og unge trenger en bredere undervisning enn vi har i dag, og dagens seksualundervisning var dårlig allerede på 60-tallet. Nå i 2019 er det rett og slett neglisjering fra statens side at barn og unge ikke får den undervisningen de trenger for å fungere skikkelig i samfunnet når de blir voksne. Problemene dette skaper tas med inn i voksenlivet og i arbeidslivet, og det er en skummel trend som utvikler seg holdningsmessig i ungdomsmiljøene. Alle er født med en seksualitet, og det er viktig man lærer seg å håndtere og å forstå denne fra ung alder.

Har du lyst til å prøve å gå til sexolog eller parterapeut? I tillegg til å ta imot klienter på kontoret i Oslo og Sørum og via Skype/hjemmebesøk, kan jeg også etter avtale ha konsultasjoner i Molde, Aarhus og København. Det å skape et trygt rom for å kunne prate om skambelagte og flaue temaer som kropp, sex, seksualitet o.l. er svært viktig, og dette får du hos meg som sexolog og parterapeut.

Book time i dag!